Garantie

Op alle artikelen van My Bash heeft de klant 3 maanden na aankoop garantie. Enkel fabrieksfouten vallen onder de garantie. De klant dient in dit geval een email te sturen naar info@mybash.nl onder vermelding van garantie en daarbij een foto, omschrijving van de klant en het ordernummer en aankoopbedrag mee te sturen. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om de klacht te bespreken. Indien er sprake is van een gegronde klacht dan zal My Bash u een nieuw artikel toesturen. Ook zal My Bash alle verzendkosten voor rekening nemen.

VERVALLEN GARANTIE:

-3 maanden na de aankoopdatum vervalt de garantie op het artikel.

-Wanneer het gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

-Indien zonder toestemming van My Bash wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd aan te brengen.

 

LET OP! Met water en parfum.